Allergiexperterna- Rätt från början

Det är många familjer som lever med allergi, astma och eksem och upplever att de inte tas på allvar, svårt att få stöd och hjälp med barnets symtom och situation.

Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen.

Idag nyttjas ny kunskap i allt för liten utsträckning, vilket leder till att gamla synsätt lever kvar samt möjligheten till förbättringar försummas.

Kunskapsbrist skapar också en grogrund till fördomar som påverkar bemötande och förståelse för barnets sjukdom och behov.

Denna brist återfinns i hela vårt samhälle, sjukvården, förskola, skola och omgivningen.

Frustration över den rådande situationen fick oss att vilja medverka till förändring. Vi valde att skapa ett digitalt koncept för att öka kunskaper om allergi, eksem och astma, så att det blir ” Rätt från början”.

Stolta över att lanserat Allergiexperterna, ska vi med kunskaper skapad ur mer 30 års erfarenhet av barnallergi och vetenskapliga kunskaper, stärka familjens egna resurser att kunna leva med allergi, astma och/ eller eksem.

Med kunskapsspridning för samtliga i samhället om allergier, astma och eksem, vill vi se en mer inkluderande värld för barn och ungdomar, rätt bemötande och minskat utanförskap.

Vi vill att värdet av Allergiexperternas koncept ska förbättra barnen och familjernas hälsa, livskvalitet, ge pepp och glädje.

Vår vision är att det är fler som blir Allergiexperter, med kunskaper som faktiskt kommer till nytta och gör att det blir ”Rätt från början”.