Legitimerad vårdpersonal som kan skriva remisser:

Apotekare

Arbetsterapeut

Audionom

Biomedicinsk analytiker

Barnmorska

Dietist

Fysioterapeut

Hälso- och sjukvårdskurator

Kiropraktor

Logoped

Läkare

 

Naprapat

Optiker

Ortopedingenjör

Psykolog

Psykoterapeut

Receptarie

Röntgensjuksköterska

Sjukhusfysiker

Sjukgymnast

Sjuksköterska

Tandhygienist

Tandläkare