Kattallergi, hundallergi och annan djurallergi hos barn

Vid djurallergi reagerar kroppens immunförsvar på djurens proteiner, dessa kallas för allergen.

Benämningen ”pälsdjursallergi” är missvisande Allergisk är du mot specifika proteiner hos arter av djur ex katt, specifika hundraser, marsvin osv. Således inte pälsen, så därför finns inte ”pälsdjursallergi”.

Proteiner från djur kan transporteras som små partiklar i luften, och hamnar lätt i stora mängder på kläder, textiler och på ytor i miljön runt omkring oss. Djurallergi ingår i luftburna allergier.

Fakta

⦿ I princip alla djur kan ge allergibesvär, eftersom de kan avge proteiner.

⦿ Proteiner finns i djurets talgkörtlar, hudceller, saliv och urin och fastnar i djurens päls. 

⦿ Vanligast är allergi mot proteiner hos hund och katt.

⦿ En sjukdom i immunförsvaret vilket innebär att immunförsvaret överreagerar mot ämnen som egentligen är ofarliga. När immunförsvaret reagerar så orsakar de symtom.

Symtom vid djurallergi hos barn

Ögon: Klåda och röda

Näsa: Nysningar, nästäppa, rinnande snuva

Lungor: Andningsbesvär, astma

Hud: Rodnad, kliande utslag (nässelutslag), eksem

Utredning av djurallergi hos barn

Det finns inga tester som ger direkt svar på om det är djurallergi eller inte. 

Det man testar är om man har antikroppar i blodet, eller i huden, vilket ger svar om man är sensibiliserad eller inte. 

Du kan ha (speciellt om man är barn) antikroppar i blodet, dvs vara sensibiliserad, utan att ha några som helst symtom på allergi. 

Säkraste testet är det som händer om barnet får symtom på djurallergi när det träffar ex hund, katt eller häst.

Får barnet tydliga symtom ex kliande ögon och näsa när hen träffat katt, då behövs inte provtagning/pricktest för att veta att det rörs om en kattallergi.

När symtomen inte är lika tydliga

När barnet får symtom där man misstänker kan beror på en djurallergi, men kan inte tydligt kopplas till direktkontakt med djuret, då kan utredningen bli mer av ett detektivarbete. Det viktigaste i en utredning av djurallergi hos barn och ska alltid läggas mest tid på är att lyssna på er som föräldrar.

I utredningen blir det viktigt att göra en noggrann kartläggning:

⦿ vilka symtom som förekommit

⦿ miljöer barnet vistats i när symtom uppkommit eller försämrats. 

När symtom på astma tillkommit eller försämrats då kan provtagning på sensibilisering på luftburna allergen ge ledtråd till om det kan röra sig om det som finns i barnets omgivning som direkt eller indirekt påverkar hens symtom från luftvägarna.

Även vid atopiska eksem som är svåra att få kontroll på trots optimal behandling kan det vara aktuellt att kolla på om det föreligger en direkt eller indirekt djurallergi som påverkar atopiska eksemen.

Behandling till barn med djurallergi

Bästa sättet att undvika symtom av djurallergi är att inte utsätta barnet för proteiner från det djur som hen är allergisk mot. Det kan vara lättare sagt än gjort, eftersom proteiner som barnet reagerar på inte är bundna till djuret utan finns i miljön som vi lever och existerar i.

Har barnet kattallergi, hundallergi eller annan djurallergi, så ska man inte ha detta specifika djur i hemmet. Om man vet att barnet ska träffa djur som den är allergisk mot hos släkt och vänner kan man ta allergimedicin i förebyggande, ca 1 h innan. Då minskar man risken för symtom under de kommande timmarna.

TIPS! Att tänka på när ni kommer hem:

⦿ Byt kläder 

⦿ Tvätta händer och eventuellt håret

Behandling till barn med svår djurallergi

För barn som har djurallergi med mer uttalade symtom kan behandling med antihistamin, ändå inte göra det möjligt för att kunna vara hos personer med de djur som barnet reagerar på.

Barn med svår djurallergi kan även om de aktivt undviker att träffa det djur som de reagerar allergiskt på ändå har uttalade svåra symtom och besvär som på ger stor påverkan i livet.

Många barn med djursallergi blir försämrade i förskole- och skolmiljön, och med ökade symtom kan också andra påtagliga konsekvenser dyka upp, som svårt för barnet att sitta still, koncentrationssvårigheter, trötthet och även nedstämdhet.

Utmaning att leva med djurallergier är inte bara kopplat till det enskilda allergenet, utan nära kopplat till av att vara allergisk i den miljö barnet vistas i.

Här har personers i barnets omgivning förståelse och kunskaper, stor betydelse för att skapa en miljö där barnet inte utsätts för allergen som kan försämra, ex kattallergi eller hundallergi. 

De allergiframkallande proteinerna dvs allergenen från pälsdjur följer med djurägare i deras kläder och hår till skolan, förskolan, omklädningsrum och hamnar i miljön, särskilt i stoppade möbler, mattor, kuddar och övrig inredning i textil. I vissa klassrum eller förskolelokaler kan halten kattallergen och hundallergen vara så höga att det motsvarar som att det fanns katt och hund fysiskt på plats.

Halten allergiframkallande proteiner i miljön ökar med antalet djurägare i en barngrupp eller ex i ett omklädningsrum.

För att minska på förekomsten av allergen krävs det av omgivningen att de förstår och har kunskap om barnets djurallergi och gör insatser för att minska de djurallergen som tas med till förskola och skola. Personer i barnets omgivning måste förstå att det är viktigt för att kunna minska på allergiska symtom hos ett barn med djurallergi och blir en viktig del för att lyckas med en bra behandling för barn med svår djurallergi.

Bra tips för barn med djurallergi på skola eller förskola

⦿ Hänvisa ansvariga för städning till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hur lokaler ska städas

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-skolor/stadning/

⦿ Hänga kläder där de inte kommer i kontakt med kläder till andra som har det djur som barnet är allergiskt mot.

⦿ Undvika att barnet sitter bredvid andra som har djur som barnet är allergisk mot.

⦿ För barn med svår djurallergi kan extra städning behövas och undvik helst att placera eleven med djurallergi bredvid en elev som har pälsdjur hemma.

⦿ Minska på föremål och möbler som är i textil eftersom de samlar allergen.
Tänk framförallt på att inte använda mattor på golvet då de samlar massor med allergen. 

⦿ Använd skåp med dörrar och lådor med lock till förvaring av material för att minska förekomst djursallergener.

⦿ Information till föräldrar och elever:
Uppmana att inte klappa sitt husdjur innan man går till skola/förskola
Uppmana till rena strumpor på morgonen, det hamnar mycket allergen på sockor

Medicinsk behandling av symtom vid djurallergi

Vid uttalade problem ta alltid kontakt med vårdgivare för att optimera behandlingen hos barn med djurallergi.

⦿ Antihistaminbehandling kan sätta ner symtomen på den allergiska reaktionen hos barn som känner av sin djurallergi indirekt och direkt. Antihistamin finns i flytande, munsöderfallande och tablett och dos och beredningsform anpassas utifrån barnet ålder.

Symtom från luftvägarna
Allergi som ger symtom från luftvägarna ex hosta, tungandad. Då kan inhalationsbehandling behövas, pga att det har blivit en inflammation i luftrören som ger symtom i samband med djurallergi hos barnet.

Symtom från huden
Allergi som försämrar atopiska eksem, är det mycket viktigt att bevara med hel hudbarriär genom användning av fuktighetsbevarande- och mjukgörandekräm.

Symtom från näsa och ögon
Besvär som kommer lokalt i ögon och näsa, kan minska genom att använda lokal antihistamin. (Nässpray och ögondroppar). Kortisonnässpray kan också vara aktuellt för att minska inflammationen som uppstår i slemhinnan och orsakar besvär som nästäppa.

Frågor och svar från barnallergolog om djurallergi

Går det att göra något för att undvika att mitt barn ska utveckla djurallergi?
Tidigare trodde man att barn kunde skyddas från allergi genom att inte utsätta dem för djur i hemmet. Det visade sig vid upprepade forskningsstudier vara helt fel. Det kan till och med skydda ett barn från att få allergiska symtom om de utsätts för djur i hemmet redan vid födelsen.  

Kan barnet bli frisk från sin djurallergi?
I studier har det visat sig att antikropparna (i blodet) mot djur kan försvinna över tid (5 av 14 barn under förskoleåldern i en av mina studier). Det finns också tonåringar som beskriver att de klarar kontakt med det djur bättre när de blivit äldre. Vuxna har lättare att välja miljö och arbetsplatser utan det djur som de reagerar mot vilket ger bättre förutsättningar att slippa allergiska symtom. 

Har du, eller tror du att du har ett barn med matallergi bör du alltid söka hjälp för att få rätt vård från början. 

Tveka inte på att kontakta oss!